Object reference not set to an instance of an object.
at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.Url(IPublishedContent content, String culture, UrlMode mode) at ASP._Page_Views_MacroPartials_Calculator_cshtml.Execute() in C:\inetpub\Websites\INSE\Multimin\www\Views\MacroPartials\Calculator.cshtml:line 13

Privātuma un sīkdatņu politika

WARBURTON TECHNOLOGY LIMITED
(pēdējo reizi caurskatīta 23.09.2021)

1. Kas mēs esam

Mēs esam Warburton Technology Limited, dibināta un reģistrēta Īrijā ar reģistrācijas numuru 339196 un reģistrēto adresi 36 Fitzwilliam Square, Dublina 2 (turpmāk tekstā saukta “WTL”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”, šiem terminiem arī ietverot mūsu Filiāles. “Filiāles” nozīmē jebkuru struktūrvienību, kas tieši vai netieši kontrolē, kuru kontrolē, vai kas atrodas mūsu vispārējā kontrolē. “Kontrole” šī definīcijas ietvaros nozīmē tiešas vai netiešas īpašumtiesības vai kontroli pār vairāk nekā 50% balsstiesīga subjekta interesēm). Mēs esam Multimin, mikroelementu injekciju liellopiem ražotājs. Multimin injekcijas ir mikroelementi, kas tiek tirgoti Eiropā apmaiņā pret recepti (turpmāk tekstā “Komercdarbība”). Jūsu privātums mums ir vissvarīgākais. Šī privātuma un sīkdatņu politika (turpmāk tekstā “Politika”) tiek piemērota Komercdarbībai un www.multimin.eu interneta vietnei (turpmāk tekstā “Interneta vietne”) (un pakalpojumiem, kas ar to saistīti (turpmāk tekstā “Pakalpojums”). Šī Politika ir paredzēta, lai aizsargātu Jūs, mūsu lietotājus, lai informētu Jūs, kādi personas dati tiek vākti, kā mēs izmantosim informāciju par Jums, ar ko mēs to kopīgosim, cik ilgi mēs to uzglabāsim un kā sazināties ar mums, ja Jums rastos kādi jautājumi vai bažas par to, kā mēs izmantosim Jūsu personīgo informāciju. Jūsu iespēja izmantot šo Interneta vietni notiks tikai un vienīgi iepriekš apliecinot piekrišanu šai Politikai.

Šajā Politikā, termins “Personīgie dati” nozīmēs datus, kas attiecas uz dzīvu būtni, kurš var tikt identificēts saskaņā no datiem, vai no datiem saistībā ar citu informāciju, kura ir vai nonāks mūsu rīcībā, un ietver personas datus, kādi tie aprakstīti Datu aizsardzības likumos (kā tas minēts zemāk).

Lūdzu izlasiet sekojošo ļoti uzmanīgi. Mūsu interneta vietnes izmantošana vai kā citādi, ja piekrītat šīs Politikas noteikumiem norāda uz to, ka Jūs esat izskatījis šo Politiku un esat piekritis darboties saskaņā ar to. Ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem Jums nekavējoties jāiziet no mūsu Interneta vietnes. Ja Jūs vairāk nepiekrītat Jūsu personas datu apstrādei, Jūs varat pieprasīt, ka mēs pārtraucam šādu apstrādi, sazinoties ar mums, izmantojot iespēju “Kā sazināties ar mums” zemāk 15.sadaļā.

Mēs apstrādāsim Jūsu Personas datus saskaņā ar Datu aizsardzības likumiem. “Datu aizsardzības likumi” nozīmē Datu Aizsardzības regulas no 1988.gada līdz 2018.gadam, Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu (ES) 2016/679 (“VDAR”), un jebkādu citu piemērojamu likumu vai regulu attiecībā uz Personas datu apstrādi un privātumu, tostarp E-Privātuma direktīvu 2002/58/EK un Eiropas kopienas (Elektroniskās komunikācijas tīkli un pakalpojumi) (Privātuma un Elektroniskā komunikācija) Regulas 2011 (“E-privātuma regulas”), ar jebkādiem laiku pa laikam veiktiem papildinājumiem, grozījumiem vai pārskatīšanu.

Mēs esam pārzinis (kā tas minēts Datu aizsardzības regulā) attiecībā uz jebkādiem Personas datiem, kurus mēs vācam no Jums vai par Jums laikā, kad izmantojat jebkādu mūsu Pakalpojumu. Šī Politika nosaka pamatu, uz kura mēs apstrādāsim jebkādus šādus Personas datus.

Atsevišķās instancēs, mēs un noteikti mūsu saistītie uzņēmumi (“Iesaistītie uzņēmumi”), kur ir daļa no datu kopīgošanas līguma, var apstrādāt noteiktus Personas datus, piemēram, kopīgi datu pārziņi, ar to domājot, ka katra puse kopīgi nosaka: (i) Personas datu apstrādes nolūku; un (ii) līdzekļus. Mēs un mūsu Iesaistītie uzņēmumi būs atbildīgi, kā kopīgie pārziņi par Personas datu apstrādi un tie pilnībā atbildīs mūsu attiecīgajiem pienākumiem, kas mums uzlikti kā kopīgiem pārziņiem saskaņā ar Datu aizsardzības likumiem attiecībā uz Personas datiem.

Jūs varat būt datu subjekts (kā tas noteikts Datu aizsardzības likumos), vai arī Jūs varat būt pārzinis. Ja Jūs esat pārzinis attiecībā citu datu subjektu Personas datiem, tad Jums jādarbojas saskaņā ar visiem Jūsu pārziņa pienākumiem saskaņā ar Datu aizsardzības likumiem. Ja Jūs esat pārzinis, mēs un Jūs darbojamies kā neatkarīgi kontrolieri, izņemot, ja tas noteikts kā citādi.

2. Informācija, kuru mēs vācam par Jums

Mēs pilnībā respektējam Jūsu tiesības uz privātumu attiecībā uz Jūsu darbībām ar Pakalpojumu un veicinām pārskatāmību mūsu darbībās ar Jums attiecībā uz to, kādu informāciju mēs apkoposim un kā mēs izmantosim Jūsu informāciju. Tāpat arī, mēs tikai vācam un apkopojam personas informāciju, kuru mēs juridiski esam tiesīgi vākt un apkopot. Informācija attiecībā uz Personas datiem, kurus vāc Īrijas iestādes, ir pieejama interneta vietnē www.dataprotection.ie, Īrijas Datu aizsardzības komisijas “DAK” interneta vietne.

Mēs varam vākt Personas datus no Jums laikā, kad izmantojat Pakalpojumu. Informācija, kuru apstrādājam ietver:

 • pamatinformāciju, tādu kā Jūsu vārds un uzvārds (ietverot uzrunu un titulu). Jebkura Jūsu piesaistītā veterinārārsta vārdu un uzvārdu (kur Jūs nolemjat to sniegt) un Jūsu un viņu licences numurus;
 • kontaktinformāciju, piemēram, Jūsu e-pasta adresi un/vai jebkura Jūsu piesaistīta veterinārārsta e-pasta adresi (gadījumā, ja Jūs izlemjat to sniegt);
 • informatīvā izdevuma informāciju, kura ir informācija, kuru Jūs esat sniedzis, piekrītot saņemt mūsu informatīvo izdevumu;
 • tehnisko informāciju, piemēram informāciju no Jūsu vizītēm mūsu Vietnē (tostarp interneta protokola (IP) adresi un pieslēgšanās datus, pārlūkprogrammas vai klienta aplikācijas informāciju, valodas izvēli, operētājsistēmu un aplikācijas versiju, ierīces tipu un ID, un ierīces modeli un ražotāju, un citu tehnoloģiju ierīcēs, kuras Jūs izmantojat, lai piekļūtu Interneta vietnei) vai attiecībā uz materiāliem un komunikāciju, kuru mēs Jums nosūtam elektroniski;
 • atrašanās datus attiecībā uz Jums (piemēram, fermas nosaukumu); vai
 • jebkādu citu informāciju, kas attiecas uz Jums un ko Jūs mums varētu sniegt.

Jebkādi Personas dati, kurus mēs no Jums vācam vai kurus Jūs kā savādāk mums nodrošināt, šeit turpmāk tiek saukti “Jūsu personas dati”. Šī Politika ir attiecināma uz visiem Jūsu personas datiem, neatkarīgi no līdzekļa vai metodes, kādā šī informācija tika mums nodrošināta.  

Tur, kur Jūs sniedzat mums Personas datus attiecībā uz veterinārārstiem vai citām trešajām pusēm (kur šīs trešās puses nepiekļūst šiem Pakalpojumiem tieši) (“Trešās puses personas dati”), Jūs esat Pārzinis attiecībās uz šādiem Trešās puses personas datiem un mēs esam Pārzinis attiecībā uz šādiem Trešās Puses personas datiem. Jūs paliksiet atbildīgs tikai par šādu Trešās puses personas datu pareizību un par to, ka šādus (i) Trešās puses personas datus ir tieši sniegušas /pārbaudījušas attiecīgā(s) persona(s); (ii) Jums ir likumīgs pamats apstrādāt Trešās Puses personas datus; un (iii) Jūs esat paziņojis vai saņēmis piekrišanu no attiecīgās(-ajām) personas(-ām), ka Jūs mums sniegsiet Trešās puses personas datus un kādos nolūkos tas tiks darīts. Sniedzot mums Trešās puses personas datus, Jūs apliecināt un apstiprināt, ka mēs paļaujamies uz Jums attiecībā uz to, kādā mērā mēs esam tiesīgi izmantot un apstrādāt šos Trešās puses personas datus. Mēs nebūsim atbildīgi par jebkādu prasību, kuru sniegtu jebkura persona attiecībā uz jebkādu mūsu darbību vai bezdarbību, tādā mērā, kādā šāda darbība vai bezdarbība nav radusies tieši Jūsu norādījumu un/vai darbību rezultātā, un/vai, kas ietvertas šajā Politikā.

Jūsu tālāka piekrišana, ka mēs neuzņemamies pienākumu izmeklēt jebkādas šādas Trešās puses personas datu pilnīgumu, precizitāti vai pietiekamību un Jūs garantējat mums, ka šādu Trešās puses personas datu apstrāde nebūs tiktāl, ciktāl Jūs par to apzināties, jebkādas trešās puses datu aizsardzības tiesību pārkāpums. Gadījumos, ja starp Jums un jebkādiem saistītajām personām izceļas jebkāda veida strīds, mēs neuzņemsimies atbildību vai pienākumu attiecībā uz jebkādu šādu strīdu tiktāl, ciktāl tas neskars jebkādu juridisku pienākumu, kura objekts mēs varētu būt, kas pieprasa mums sniegt informāciju saistībā ar vai jebkādu iesaistīto pušu vārdā. Jūs piekrītat sargāt un atlīdzināt mūs un mūsu meitasuzņēmumiem, saistītajiem uzņēmumiem, amatpersonām, pilnvarniekiem un darbiniekiem jebkādas trešo pušu prasības, kuras rastos vai būtu kādā veidā saistītas ar Jūsu nespēju darboties saskaņā ar šīm prasībām attiecībā uz Trešās puses personas datiem, vai Jūsu jebkāda trešās puses normatīvā akta vai tiesību pārkāpumu, vai mūsu Pakalpojumu izmantošanu, tajā skaitā jebkādu atbildību vai izdevumus, kas rastos no visām šādām prasībām, zaudējumiem, kaitējuma (faktiskā vai izrietoša), tiesas prāvām, spriedumiem, tiesāšanās izmaksām un juristu izmaksām jebkāda veida un dabas.

Mēs apņemamies glabāt Jūsu personas datus precīzus un aktuālus. Piemēram, Jums jāizstāsta mums par jebkādām izmaiņām šādā informācijā, kāda Jums kļūst zināma pēc iespējas ātrāk.

3. Kāpēc mēs vācam/mums ir piekļuve Jūsu informācijai

Pakalpojuma sniegšanas laikā pēc nepieciešamības mēs varam vākt informāciju no Jums. Mēs varam vākt Jūsu personas informāciju, kamēr uzraugām mūsu tehnoloģijas instrumentus un pakalpojumus, tostarp mūsu Interneta vietni un e-pasta komunikāciju, kas nosūtīta mums un no mums. Mēs apkopojam informāciju par Jums, kad Jūs to mums sniedzat, vai tieši mijiedarbojaties ar mums.

Mēs varam izmantot Jūsu Personas datus, balstoties uz jebkādu vienu vai vairākiem juridiskiem pamatiem: (i) parakstīt līgumu ar Jums; (ii) juridiskos komercdarbības nolūkos, sniedzot Jums Pakalpojumu (šādā gadījumā mūsu juridiskās intereses neignorēs Jūsu pamata privātuma tiesības); un/vai (iii) noteiktos apstākļos, kad Jūs esat sniedzis mums savu tiešu piekrišanu.

Zemāk mēs esam izklāstījuši, tabulas formātā visu veidu, kādā mēs plānojam izmantot Jūsu personas datus, aprakstu, un juridisko pamatu, uz kāda mēs balstāmies šādā situācijā. Mēs arī esam identificējuši, kādas, nepieciešamības gadījumā, ir mūsu leģitīmās intereses.

Ņemiet vērā, ka mēs varam apstrādāt Jūsu Personas datus uz viena vairākiem juridiskiem pamatiem, atkarībā no specifiskā nolūka, kādā mēs izmantojam Jūsu Personas datus. Lūdzu, sazinieties ar mums, ja Jums nepieciešama sīkāka informācija par noteikto juridisko pamatu, uz kāda mēs balstāmies Jūsu Personas datu apstrādē, ja ir vairāk nekā viens pamatojums, kas attēlot zemāk esošajā tabulā.

Nolūks

Datu kategorijas

Datu apstrādes juridiskais pamatojums un leģitīmo interešu pamats, ja piemērojams

Atbildēt uz Jūsu pieprasījumu.

Pamata informācija un kontaktinformācija.

Nepieciešams, lai spertu soļus saskaņā ar Jūsu pieprasījumu pirms saziņas ar Jums.

Sniegt Pakalpojumus Jums

Vārds un uzvārds, e-pasta adrese, veterinārārsta vārds (pēc izvēles), veterinārārsta e-pasts (pēc izvēles)

Līguma ar Jums izpilde.

 

Reģistrēt Jūs kā  mūsu Interneta  vietnes klientu.

pamatinformācija, kontaktinformācija, profila informācija, un finanšu informācija.

Līguma izpilde ar Jums.

Nepieciešams mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai mūsu komercdarbības aizstāvībai maksātnespējīgu klientu un krāpšanas gadījumos.

Sniegt ieteikumus un rekomendācijas Jums par precēm vai pakalpojumiem, kas Jūs var interesēt.

pamatinformācija, kontaktinformācija, profila informācija, un informatīvo izdevumu informācija.

Nepieciešama mūsu leģitīmajās interesēs (attīstīt mūsu produktus/pakalpojumus un audzēt mūsu biznesu)

Administrēt un aizsargāt mūsu komercdarbību un mūsu interneta vietni (tostarp traucēju meklēšanu, datu analīzi, testēšanu, sistēmas uzturēšanu, atbalstu, ziņošanu un datu izmitināšanu).

pamatinformācija, kontaktinformācija, profila informācija, informatīvo izdevumu informācija, un tehniskā informācija

Nepieciešama mūsu leģitīmajās interesēs (lai turpinātu mūsu komercdarbību, administrācijas un IT pakalpojumu sniegšanu, tīklu drošību, lai novērstu krāpšanu un komercdarbības reorganizācijas vai grupas restrukturizācijas izpildes nolūkos)

Sniegt vai uzlabot mūsu Interneta vietnes pakalpojumus, tostarp tās lietošanas auditēšanu un uzraudzību, mūsu Pakalpojuma Jums sniegšanu un uzlabošanu un mūsu attiecību ar Jums pārvaldību vai administrēšanu.

pamatinformācija, kontaktinformācija, mārketinga informācija, tehniskā informācija, un atrašanās vietas dati.

Nepieciešams mūsu leģitīmajās interesēs, lai sniegtu un uzlabotu mūsu Interneta vietni, tostarp tās auditēšanu un lietošanas uzraudzību; mūsu Pakalpojuma sniegšanu Jums un tā uzlabošanu; vai mūsu attiecību ar Jums pārvaldību vai administrēšanu;

Nepieciešams pildīt mūsu juridiskos, regulatoros un riska pārvaldības pienākumus.

Gadījumā, ja mēs vēlēsimies izmantot Jūsu Personas datus jebkādā citā veidā, mēs vispirms Jūs informēsim par to un lūgsim Jūsu atļauju. Jums tiks sniegta iespēja nesniegt vai atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu Personas datu izmantošanai citiem nolūkiem nekā tie, kas minēti šajā Politikā.

4. Sīkdatnes

Mūsu Interneta vietne izmanto sīkdatnes, lai atšķirtu Jūs no citiem mūsu Interneta vietnes lietotājiem. Tas palīdz mums nodrošināt Jums labāku pieredzi, izmantojot mūsu Interneta vietni un arī palīdz uzlabot mūsu interneta vietni. Tās arī palīdz mums uzlabot mūsu Pakalpojumus un sniegt daudzas no mūsu funkcijām, kas padara Jūsu pārlūkprogrammas pieredzi vairāk lietotājam draudzīgu. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas novietojas uz Jūsu ierīces ar interneta servera palīdzību, un kuru mēs uzglabājam Jūsu pārlūkprogrammā vai, ja Jūs piekrītat, tad uz Jūsu datora cietā diska. Sīkdatnes satur informāciju, kura tiek pārnesta uz Jūsu datora cietā diska.

Mēs izmantojam šādus sīkdatņu veidus:

 • Noteikti nepieciešamās sīkdatnes. Tās ir sīkdatnes, kuras nepieciešamas mūsu Interneta vietnes darbībai. Tās ietver, piemēram, sīkdatnes, kuras ļauj Jums pieteikties drošās mūsu Interneta vietnes sadaļās, izmantot iepirkumu grozu vai izmantot e-rēķinu pakalpojumus.
 • Analītiskās vai veiktspējas sīkdatnes. Tās atļauj mums atpazīt un saskaitīt apmeklētāju skaitu, un redzēt, kā šie apmeklētāji virzās pa mūsu Interneta vietni brīdī, kad to izmanto. Tādējādi, tas mums palīdz uzlabot veidu, kā darbojas mūsu Interneta vietne, piemēram, nodrošinot to, ka lietotāji viegli atrod to, ko meklējuši un skatīt, cik efektīva un atbilstoša ir reklāma mūsu Interneta vietnē.
 • Funkcionalitātes sīkdatnes. Tie tiek izmantoti, lai Jūs atpazītu, kad atgriežaties mūsu Tīmekļa vietnē. Tas ļauj mums personalizēt Jums mūsu saturu, sveicināt Jūs vārdā un atcerēties Jūsu preferences (piemēram, Jūsu valodas vai atrašanās vietas izvēli), kā arī atcerēties, vai mēs jau esam lūguši Jūs sniegt atsauksmes vai aizpildīt aptauju.
 • Mērķauditorijas atlases sīkdatnes. Šīs sīkdatnes fiksē Jūsu apmeklējumu mūsu Vietnē, lappuses, kuras Jūs esat apmeklējis un saites, kurām esat sekojis. Mēs izmantosim šo informāciju, lai padarītu mūsu Interneta vietni un reklāmu, kura tajā tiek izmantota, vairāk atbilstošu Jūsu interesēm. Mēs varam arī kopīgot šo informāciju ar trešajām pusēm šajā nolūkā.

Jūs atradīsiet sarakstu ar pirmās puses sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam un nolūkus, kādos mēs tās izmantojam zemāk attēlotajā tabulā.

Sīkdatnes

Nolūks

Ilgums

MMLanguage

Interneta vietnes valodas sekcija.

365 dienas

ASP.NET_SessionId

Izmanto, lai identificētu lietotāja sesiju uz tīmekļa servera

Pārlūkprogrammas sesija

MMVetAuth

Nodrošinātu interneta vietnes sadaļu (veterinārārstiem) autorizācijas sīkdatne

Pārlūkprogrammas sesija

MMCookieAccept

Uzglabā lietotāja sīkdatņu izvēlni (NEPIECIEŠAMS (REQIUIRED) vai VISAS (ALL) sīkdatnes)

365 dienas

MMCookieAcceptedOn

Uzglabā datumu/laiku, kādā sīkdatņu izvēlne tikusi veikta

365 dienas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī liels skaits trešo pušu var izmantot sīkdatnes. Šīs minētās trešās puses var ietvert, piemēram, reklāmas tīklus un ārējo pakalpojumu sniedzējus, piemēram, tīmekļa noslogojuma analīzes pakalpojumus. Šīs trešās puses sīkdatnes palīdz mums uzlabot mūsu Pakalpojumus un nodrošināt daudzas funkcijas, kas padarīs Jūsu pārlūkprogrammu pieredzi lietotājam draudzīgāku. 

Jūs varat arī atrast sarakstu ar trešās puses sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam un nolūkus, kādos mēs izmantojām tās zemāk redzamajā tabulā.

Pakalpojumu sniedzējs

Sīkdatne

Nolūks

Ilgums

Google analytics

_ga

Izmantots, lai atšķirtu lietotājus

2 gadi

Google analytics

_GA_<container-id>

Izmantots, lai saglabātu sesijas stāvokli

2 gadi

Addthis

_atuvc

Uzglabā darbības, kuras veiktas tīmekļa vietnē 

13 mēneši

addthis

uvc

Izseko apmeklētājus visas interneta vietnēs

13 mēneši

addthis

__atuvs

Uzglabā darbības, kuras veiktas interneta vietnē

13 mēneši

addthis

loc

Uzglabā atrašanās vietas datus

13 mēneši

Mēs izmantojam Google Analytics, lai iegūtu augsta līmeņa  “auditorijas mērījumu” datus, piemēram, tīmekļa atsauces domēns, operētājsistēmas/pārlūkprogrammas tips, apmeklējuma datums un laiks, un cita informācija, kas attiecas uz darbībām mūsu interneta vietnē, lai labāk saprastu tās lietošanu, analizētu tendences, un optimizētu Tīmekļa vietnes apmeklējuma pieredzi. Lai atteiktos no Google Analytics atsekošanas visās interneta vietnēs, apmeklējiet http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mēs izmantojam Google atsekošanas sīkdatnes, lai saprastu, vai Jūs veicat noteiktas darbības mūsu Interneta vietnē pēc tam, kad Jūs esat redzējuši un noklikšķinājuši uz vienas no mūsu reklāmām, kas atrodas Google. Balstoties uz saturu, kurš Jūs interesē mūsu Interneta vietnē, Google nodrošina atsevišķas mērķētas reklāmas citās Google partneru tīmekļa vietnēs. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en.

‘Palīdzības izvēlne’ lielākās daļas mūsu pārlūkprogrammu izvēļņu joslā pastāstīs Jums, kā nodrošināt Jūsu pārlūkprogrammu no jaunu sīkdatņu pieņemšanas, kā pārlūkprogrammai informēt Jūs, kad Jūs saņemat jaunu sīkdatni un kā atspējot pilnībā visas sīkdatnes. Jūs varat arī atspējot vai izdzēst līdzīgus datus, kurus izmanto pārlūkprogrammas papildinājumi, piemēram, flash sīkdatnes, izmainot pievienojumprogrammu iestatījumus vai apmeklējot to ražotāja interneta vietni.

Vairāk informācijas iegūšanai par sīkdatnēm un to pārvaldību, tostarp, par to izslēgšanu, lūdzam apmeklēt www.cookiecentral.com. Jūs varat nobloķēt sīkdatnes, aktivējot iestatījumus Jūsu pārlūkprogrammā, kas atļauj Jums atteikties no visu vai dažu sīkdatņu iestatīšanas. Tomēr, ja Jūs izmantojat Jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, lai bloķētu visas sīkdatnes (tostarp būtiskākās sīkdatnes), Jūs, iespējams, nevarēsiet pilnībā izbaudīt mūsu Pakalpojuma/Tīmekļa vietnes vai citu saistīto interneta vietņu/lietojumprogrammu, kuras apmeklējat/izmantojat, interaktīvās funkcijas.

5. Vai ir gadījumi, kad mēs varam izmantot Jūsu informāciju, lai sazinātos ar Jums

Mēs varam ar Jums sazināties:

 • Ar Pakalpojumu saistītu administrēšanas iemeslu dēļ (piemēram, lai sniegtu Jums paroles atgādinājumus vai paziņoju, ka noteikts pakalpojums, darbība vai tiešsaistes saturs ir apturēts uzturēšanas dēļ, vai sniedzot atbildi uz Jūsu uzdoto jautājumu;
 • Lai sniegtu Jums informāciju par mūsu Pakalpojumu, darbībām vai tiešsaistes saturu, tostarp nosūtītu Jums e-informatīvo izdevumu vai līdzīgu korespondenci un atjauninājumus vai atbildes uz jebkuru saziņu ar mums, piemēram mūsu Tīmekļa vietnē, pa e-pastu vai, izmantojot tālāk minēto iespēju “Kā sazināties ar mums”;
 • Lai aicinātu Jūs piedalīties aptaujās par mūsu pakalpojumiem (dalība ir vienmēr brīvprātīga).
 • Tiešā mārketinga nolūkos.

6. Kādas ir Jūsu tiesības

Kā datu subjektam saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem Jums ir šādas tiesības un mēs, kā Jūsu Personas datu pārzinis, ievērosim šādas tiesības attiecībā uz Jūsu Personas datiem:

 • tiesības piekļūt Jūsu Personas datiem;
 • tiesības labot jebkādas kļūdas Jūsu Personas datos;
 • tiesības lūgt mūs pārtraukt sazināties ar Jums, izmantojot tiešo mārketingu;
 • tiesības saistībā ar automatizētu lēmumu pieņemšanu;
 • tiesības ierobežot vai novērst Jūsu Personas datu apstrādi;
 • tiesības uz Jūsu Personas datu pārnešanu citam datu pārzinim;
 • tiesības uz dzēšanu; un
 • tiesības iesniegt sūdzību DPC, ja uzskatāt, ka mēs neesam apstrādājuši Jūsu Personas datus saskaņā ar ar Datu aizsardzības tiesību aktiem.

Šīs tiesības ir sīkāk izskaidrotas tālāk, taču, ja Jums ir kādi komentāri, bažas vai sūdzības par to, kā mēs izmantojam Jūsu Personas datus, lūdzu, sazinieties ar mums (skatiet tālāk sadaļu ‘Kā ar mums sazināties’). Mēs atbildēsim uz visām Jūsu izmantotajām tiesībām viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja vien pieprasījums nav īpaši sarežģīts, un tādā gadījumā mēs sniegsim atbildi trīs mēnešu laikā (mēs informēsim Jūs pirmā mēneša laikā, ja tas aizņems vairāk laika, nekā viens mēnesis atbildes sniegšanai).

 • Tiesības piekļūt Jūsu Personas datiem

Jūs varat palūgt apskatīties, kādus Personas datus mēs par Jums glabājam, un lai Jums tiek sniegts:

 • Personas datu kopsavilkums un glabājamo Personas datu kategorijas (skatīt augstāk 2. un 3.sadaļu);
 • Informācija par mērķi, kādam tā tiek apstrādāta, vai tiks apstrādāta (skatīt augstāk 3.sadaļu);
 • Informācija par saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kuriem tas tiek izpausts vai var tikt atklāts, tostarp par to, vai tie atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) un kādi aizsardzības līdzekli tiek izmantoti šīm datu pārsūtīšanai ārpus EEZ (skatīt 8.sadaļu tālāk);
 • Informācija par laika periodu, kurā tā tiek glabāta vai kritēriji, ko izmantojam, lai noteiktu, cik ilgi tā tiek glabāta (skatīt tālāk 12.sadaļu);
 • Informācija par Jūsu tiesībām, tostarp tiesības uz datu labošanu, dzēšanu, ierobežošanu vai iebildumiem pret apstrādi (norādīts šeit 7.sadaļā);
 • Jebkāda informācija, kas pieejama par šo datu avotiem (skatīt augstāk redzamo 2.sadaļu);
 • Vai mēs veicam automatizētu lēmumu pieņemšanu vai profilēšanu, un kur mēs to darām, informācija par šī lēmuma pieņemšanas vai profilēšanas loģisku un paredzamo iznākumu vai sekām (skatīt tālāk 7.4. sadaļu); un
 • Kur Jūsu Personas dati ir pārnesti ārpus EEZ, kādi drošības pasākumi ir ieviesti (skatīt zemāk 8.sadaļu).

Sīkāka informācija par iepriekš minētajiem punktiem ir izklāstīta šajā politikā; tomēr, ja Jums ir nepieciešams papildu skaidrojums, lūdzu, sazinieties ar mums (skatiet tālāk ‘Kā sazināties ar mums’).

Jūsu Personas datu pieprasījumi ir jāiesniedz mums (skatīt tālāk sadaļu ‘Kā sazināties ar mums’), norādot, kādiem personas datiem Jums ir nepieciešama piekļuve, un šāda pieprasījuma kopiju mūsu leģitīmiem nolūkiem mēs varam glabāt, pārvaldot šo Pakalpojumu. Lai palīdzētu mums viegli atrast informāciju, lūdzu, sniedziet mums pēc iespējas vairāk informācijas par to, kāda veida informāciju vēlaties redzēt. Ja, lai izpildītu Jūsu pieprasījumu, mums nāktos atklāt informāciju, kas attiecas uz citu personu vai identificē citu personu, mums, iespējams, būs jāsaņem šīs personas piekrišana. Ja mēs nevaram iegūt piekrišanu, mums, iespējams, būs jāizpauž informāciju, kas attiecas uz, vai identificē citu personu, mums var būt nepieciešams saņemt piekrišanu no šīs personas. Ja mēs nevaram saņemt piekrišanu, mums, iespējams vajadzēs neizpaust šo informāciju vai rediģēt datus, lai noņemtu šīs personas identitāti.

Mums ir arī tiesības atteikt Jūsu datu piekļuves pieprasījumu, ja (i) šāds pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, jo īpaši tā atkārtošanās dēļ (šajā gadījumā, ja mēs nolemjam sniegt Jums pieprasītos personas datus, mēs varam iekasēt no Jums saprātīgu maksu, lai segtu administratīvās izmaksas, kas ar to saistītas), vai (ii) mums ir tiesības to darīt  saskaņā ar Datu aizsardzības aktiem.

 • Tiesības atjaunināt Jūsu Personas datus vai labot jebkādas kļūdas Jūsu Personas datos

Jūs varat pieprasīt, lai mēs bez maksas labotu visas kļūdas Jūsu personas dators, kuras mēs glabājam. Ja vēlaties to darīt, lūdzu:

 • Nosūtiet mums e-pastu vai rakstiet (skatīt ‘Kā sazināties ar mums” tālāk 15.sadaļā);
 • Ļaujiet mums iegūt pietiekami daudz informācijas, lai Jūs identificētu (piemēram, vārds, uzvārds, reģistrācijas dati); un
 • Paziņojiet mums, kāda informācija ir nepareiza un ar ko tā aizstājama.

Ja mums būs jāatjaunina Jūsu Personas dati, mēs informēsim saņēmējus, kuriem šie Personas dati ir izpausti ( ja tādi ir), ja vien tas neizrādīsies neiespējami vai tam būs nepieciešamas nesamērīgi lielas pūles.

Jūs esat atbildīgs par to, lai visi mūsu sniegti Personas dati būtu precīzi un pilnīgi. Ja mainās jebkāda informācija, ko esat mums sniedzis, lūdzu, informējiet mūs, cik drīz vien iespējams (skatīt tālāk 15.sadaļu  ‘Kā sazināties ar mums’).

 • Tiesības lūgt mūs pārtraukt sazināties ar Jums, izmantojot tiešo mārketingu

Mums ir likumīgas intereses nosūtīt Jums elektroniskus paziņojumus saistībā ar Pakalpojumu un saistītiem jautājumiem (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar, informatīvajiem ziņojumiem, paziņojumiem par jaunām funkcijām, utt., un kas var arī parādīties sociālo mediju platformās, piemēram Facebook, LinkedIn, Twitter vai Instagram). Mēs varam arī lūgt Jūs sniegt piekrišanu, lai laiku pa laikam mēs Jums nosūtītu tiešā mārketinga līdzekļus. Mēs varam arī uzdot Jums dažādus jautājumus par dažādiem pakalpojumiem, tostarp konkursiem. Mēs varam arī lūgt Jūs aizpildīt aptaujas, kuras izmantojam pētniecības nolūkos, lai gan Jums uz tām nav jāatbild. Mēs varam arī palūgt aizpildīt aptaujas, kuras mēs izmantojam izpētes jautājumos, kaut gan Jums nav obligāti jāatbild uz tām.

Jūs varat lūgt mūs pārtraukt sazināties ar Jums tiešā mārketinga nolūkos. Ja Jūs vēlaties to darīt, lūdzu:

 • E-pastā noklikšķiniet uz ‘atrakstīties’ (tas notiks uzreiz);
 • Atbildiet ar ‘stop’ uz SMS īsziņu (tas notiks uzreiz) uz Jums paziņoto numuru; vai
 • Nosūtiet e-pasta ziņojumu, izmantojot 15.sadaļu ‘Kā sazināties ar mums’ (tas var aizņemt līdz pat 5 darba dienām).

Mēs sniegsim Jums informāciju par darbībām, kas veiktas saistībā ar pieprasījumu pārtraukt tiešo mārketingu – tas var būt atbildes e-pasta ziņojuma veidā, kas apstiprinās, ka esat ‘anulējis abonementu’. Tiešā mārketinga abonēšanas anulēšana neatceļ būtisku elektronisko saziņu.

 • Tiesības saistībā ar automatizētu lēmumu pieņemšanu

Jūs varat lūgt mūs nodrošināt, lai tad, ja mēs Jūs vērtējam, mēs nepamatotu nekādus lēmumus tikai uz automatizētu procesu un katru lēmumu pārskatītu kāds no darbiniekiem.  Profilēšana var notikt saistībā ar Jūsu personas datiem mērķtiecīgas reklāmas nolūkos un attiecīgas mērķtiecīgas reklāmas noņemšanu, lai tā neskartu Jūs. Tas ļauj mums pielāgot mūsu reklāmu atbilstošiem klientiem un palīdz samazināt risku, lai Jūs nesaņemtu nevēlamu reklāmu. Šīs tiesības netiks piemērotas visos apstākļos, piemēram, kad lēmums ir (i) atļauts vai pieprasīts saskaņā ar normatīvajiem aktiem, (ii) nepieciešams līguma starp Jums un mums izpildei, vai (ii) ir balstīts uz Jūsu tieši izteiktas piekrišanas. Visos gadījumos mēs centīsimies , lai tiktu veikti pasākumi, lai aizsargātu Jūsu intereses.

 • Tiesības ierobežot vai novērst Jūsu Personas datu apstrādi

Saskaņā ar Datu apstrādes tiesību aktiem Jūs varat pieprasīt, lai mēs uz laiku pārtraucam Jūsu Personas datu apstrādi, ja:

 • Jūs neuzskatāt, ka Jūsu Personas dati ir precīzi (taču mēs varam atsākt apstrādi, kad būsim pārbaudījuši un apstiprinājuši, ka tie ir precīzi);
 • Apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties, lai mēs dzēšam Jūsu Personas datus;
 • Mums vairs nav nepieciešami Personas dati mūsu apstrādei; vai
 • Jūs esat sniedzis iebildumus pret apstrādi, jo uzskatāt, ka Jūsu interesēm ir jābūt svarīgākām par pamatu, uz kura mēs apstrādājam Jūsu personas datus.

Gadījumā, ja Jūs izmantojat savas tiesības ierobežot mūs veikt Jūsu Personas datu apstrādi, mēs turpināsim apstrādāt Jūs Personas datus, ja:

 • Jūs piekritīsiet šādai apstrādei;
 • Apstrāde ir nepieciešama juridisku prasību īstenošanai vai aizstāvībai pret juridiskām prasībām;
 • Apstrāde ir nepieciešama citu fizisko vai juridisko personu tiesību aizsardzībai; vai
 • Apstrāde ir nepieciešama sabiedrības interešu dēļ.
 • Tiesības uz datu pārnesamību

Saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem Jūs varat lūgt elektronisku savu  Personas datu kopiju, ko esat mums sniedzis un ko mēs glabājam elektroniskā veidā, vai lai mēs to sniegtu tieši citai pusei. Šīs tiesības attiecas tikai uz Personas datiem, kurus esat mums sniedzis – tās neattiecas uz mūsu ģenerētajiem datiem. Turklāt, tiesības uz datu pārnesamību attiecas arī tikai tad, ja:

 • Apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu vai ir nepieciešama līguma izpildei; un
 • Apstrāde tiek veikta ar automatizētu līdzekļu palīdzību.
 • Tiesības uz dzēšanu

Saskaņā ar Datu aizsardzības tiesību aktiem, Jūs varat lūgt mums (lūdzu, skatīt tālāk sadaļu ‘Kā sazināties ar mums’), lai izdzēstu Jūsu personas datus, ja:

 • Mums nav nepieciešami Jūsu Personas dati, lai tos apstrādātu šajā Politikā noteiktajiem nolūkiem;
 • Ja esat devis(-usi) mums savu piekrišanu Jūsu Personas datu apstrādei, Jūs atsaucat šo piekrišanu un mēs nevaram citādi likumīgi apstrādāt Jūsu Personas datus;
 • Jūs iebilstat pret mūsu apstrādi, un mums nav nekāda juridiska pamata turpināt Jūsu Personas datu apstrādi;
 • Jūsu Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi vai nav dzēsti, kad tam vajadzēja tikt izdarītam; vai
 • Personas dati jādzēš, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem.

Mēs varam turpināt apstrādāt Jūsu Personas datus noteiktos apstākļos saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Ja esat pieprasījis savu Personas datu dzēšanu, mēs informēsim saņēmējus, kuriem šie Personas dati ir izpausti, ja vien tas nebūs neiespējami vai nebūs saistīts ar nesamērīgām pūlēm. Mēs arī informēsim Jūs par šiem adresātiem, ja Jūs to pieprasīsiet.

 • Tiesības iesniegt sūdzību DPC

Ja Jūs domājat, ka neesam apstrādājuši Jūsu Personas datus saskaņā ar šo Politiku, lūdzam sazināties vispirms ar mums (skatīt tālāk 15.sadaļu ‘Kā sazināties ar mums’). Ja neesat apmierināts, varat iesniegt sūdzību DPC vai izmantot citas savas tiesības  saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem. Informācija par to, kā to izdarīt, ir ieejama DPC vietnē https://www.dataprotection.ie.

7. Piekrišanas atsaukšana

Ja vairs nepiekrītat mūsu veiktajai Jūsu Personas datu apstrādei (attiecībā uz jebkuru jautājumu, kas šajā  Politikā minēts kā Jūsu piekrišana), Jūs varat pieprasīt, lai mēs izbeigtu šādu apstrādi, sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto sadaļu ‘Kā sazināties ar mums’. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu šādai apstrādei, mēs, iespējams, nevarēsim Jums nodrošināt visu Pakalpojumu/daļu no tā.

8. Ar ko mēs kopīgojam Jūsu informāciju

Mēs neizpaudīsim Jūsu personas datus bez Jūsu piekrišanas vai ja vien tas nav noteikts likumā (izņemot šajā Politikā noteiktos gadījumus). Ja mēs kļūstam iesaistīti dažādu veidu aktīvu apvienošanā, iegādē vai pārdošanā, Jūsu Personas dati netiks nodoti trešajai pusei, ja vien saņēmējam nebūs ievēroti atbilstoši drošības pasākumi attiecībā uz Jūsu Personas datu drošību.

Mēs ierobežojam piekļuvi mūsu darbiniekiem, darbuzņēmējiem, aģentiem Jūsu Personas datiem, kuriem šāda piekļuve ir nepieciešama, lai darbotos, attīstītu, vai uzlabotu mūsu Pakalpojumu. Šīm personām ir jāievēro konfidencialitātes pienākumi, un tās var tikt pakļautas disciplīnai, tostarp, izbeigšanai, civiltiesvedībai un/vai kriminālvajāšanai, ja

tās nepilda šos pienākumus. Mēs varam arī kopīgot Jūsu personas datus ar mūsu trešo pušu piegādātājiem, kuri palīdz mums sniegt Pakalpojumu.

Mēs arī kopīgojam Jūsu Personas datus ar dažādām trešajā pusēm ( ja ar šādām trešajām pusēm ir noslēgti atbilstoši līgumi), tostarp vietējiem izplatītājiem un vairumtirgotājiem, kā arī mārketinga/komunikāciju aģentūrām.

Jūsu Personas dati var tikt pārsūtīti uz galamērķi, kas atrodas ārpus EEZ, vai tiem var piekļūt no galamērķa ārpus EEZ Pakalpojuma nodrošināšanas nolūkā. To var apstrādāt arī darbinieki, kuri darbojas ārpus EEZ un strādā pie mums, citai korporatīvai vienībai mūsu grupā, vai kādam no mūsu piegādātājiem. Mēs veiksi visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu Personas dati tiek apstrādāti droši un saskaņā ar šo Politiku. Spēkā esošās garantijas attiecībā uz Jūsu Personas datu pārsūtīšanu ārpus EEZ trešajām personām ietvers (bet neaprobežosies ar) to, ka mēs noslēdzam atbilstošus līgumus ar visiem šādu datu saņēmējiem.

Visa informācija, ko mums sniedzat, tiek glabāta mūsu (vai trešās puses līgumslēdzēju pušu) drošajos serveros. Ja mēs esam Jums piešķīruši (vai, ja esat izvēlējies) paroli, kas ļauj piekļūt jebkurai mūsu Pakalpojuma daļai, Jūs esat atbildīgs par šīs paroles konfidencialitāti. Mēs lūdzam Jūs neizpaust paroli nevienai personai, kas nav pilnvarota izmantot Pakalpojumu.

9. Trešo pušu tīmekļa vietnes

Šī Politika attiecas uz vietnēm un pakalpojumiem, kas mums pieder un kurus pārvaldām. Mēs nekontrolējam vietnes/lietojumprogrammas, uz kurām var būt saites no mūsu Pakalpojuma. Izmantojot Vietni, Jūs varat redzēt tā saucamās “sociālās pogas’, tostarp, bet neaprobežojoties ar Twitter, Facebook, LinkedIn un Instagram, kas ļautu koplietot vai pievienot noteiktas tīmekļa lapas. Šīm vietnēm un sociālajām platformām ir savas sīkdatnes un privātuma politikas, ko tās kontrolē. Šīs citas vietnes/lietojumprogrammas var ievietot Jūsu datorā savus sīkfailus vai pat failus, vākt datus vai pieprasīt no Jums personisku informāciju. Jūs atzīstat, ka mūsu nodrošinātais Pakalpojums var iespējot vai palīdzēt nodrošināt Jums piekļūšanu trešo personu vietņu saturam, sazināties ar tām un iegādāties preces un pakalpojumus no tām, un ka Jūs to darāt tikai un vienīgi uz savu risku. Mēs neuzņemamies nekādus apliecinājumus vai saistības, un tāpat mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz jebkuras šādas trešās puses tīmekļa vietnes saturu,  lietošanu vai saraksti ar to, vai jebkādiem pabeigtiem darījumiem un jebkādiem līgumiem ko esat noslēdzis ar jebkuru šādu trešās puses interneta vietni, vai jebkādiem veiktiem darījumiem, un jebkādu līgumu, ko esat noslēdzis ar jebkādu šādu trešo pusi un attiecībā uz jebkādu Jūsu Personas datu izmantošanu, ko varētu veikt šāda trešā puse.  Mēs neapstiprinām un neiedrošinām lietot jebkādu trešās puses vietni vai arī jebkādas trešās puses vietnē atrodošos saturu, kas kļuvis pieejams, izmantojot Pakalpojumu. Mēs aicinām Jūs rūpīgi iepazīties ar lietošanas noteikumiem un privātuma politikām, kas attiecas uz jebkuru trešo pušu pārvaldītu vietni un/vai pakalpojumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neesam atbildīgi par trešo pušu privātuma praksēm.

10. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus

Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu lietotāju privātumu, izmantojot atbilstošu drošības tehnoloģiju. Mēs ierobežojam piekļuvi Jūsu personas datiem mūsu darbiniekiem, darbuzņēmējiem un pilnvarotajiem aģentiem, kuriem ir nepieciešams zināt Jūsu Personas datus, lai varētu darboties, attīstīt vai uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus. Mēs nodrošinām, ka mums ir piemēroti fiziskās un tehnoloģiskās drošības pasākumi, lai aizsargātu Jūsu informāciju; un mēs nodrošinām, ka, sniedzot jebkādu procesu ārpakalpojumus, pakalpojuma sniedzējs ievēro atbilstošus drošības pasākumus. Tomēr mūsu vietne var saturēt hipersaites uz vietnēm, kas pieder un ko pārvalda trešās puses. Šīm trešo pušu vietnēm ir savas privātuma politikas, tostarp sīkdatnes. Mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību vai saistības par šādu trešo pušu vietņu privātuma praksi, un Jūs pats(i) uzņematies atbildību par šādu vietņu izmantošanu.

Mēs īstenosim atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu drošības līmeni, kas atbilst riskiem, kas rodas, apstrādājot Jūsu Personas datus. Jo īpaši mēs ņemsim vērā riskus, ko rada nejauša vai nelikumīga pārsūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto Jūsu personas datu iznīcināšana, izmainīšana, neatļauta izpaušana, piekļuve tiem vai nozaudēšana.

Diemžēl, informācijas pārraide internetā nav pilnībā droša. Lai  gan mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai aizsargātu Jūsu Personas datus, mēs tomēr nevaram garantēt nevienu mums nosūtīto datu drošību un jebkādas šādas pārsūtīšanas ir Jūsu pašu risks. Tiklīdz, kā būsim saņēmuši Jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības līdzekļus, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi. Ciktāl to atļauj tiesību akti, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem kavējumiem, piekļuves kļūmēm vai citiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies (i) datu pārsūtīšanas dēļ, izmantojot sakaru tīklus un iekārtas, tostarp internetu, vai (ii) jebkādas kavēšanās vai piegāde kļūmes no jebkura cita pakalpojumu sniedzēja, ar kuru mēs neesam noslēguši līgumu, un Jūs atzīstat, ka uz mūsu Pakalpojumu var attiekties ierobežojumi, kavējumi un citas problēmas, kas saistītas ar šādu sakaru līdzekļu izmantošanu. Jūs sapratīsiet, ka mēs nevaram garantēt kiberuzbrukumu, piemēram, uzlaušanas, spiegprogrammatūras un vīrus absolūtu novēršanu. Attiecīgi Jūs nesauksiet mūs pie atbildības par Jūsu Personas datu neatļautu izpaušanu, pazaudēšanu vai iznīcināšanu, kas izriet no šādiem riskiem.

11. Ziņošana par pārkāpumiem

Mēs ziņosim DPZ bez nepamatotas kavēšanās par nopietniem datu pārkāpumiem saistībā ar Jūsu Personas datiem, un, ja iespējams, ne vēlāk, kā 72 stundu laikā pēc tam, kad būsim par to uzzinājuši. Ja paziņojums netiek sniegts 72 stundu laikā, mēs fiksēsim motivētu kavējuma pamatojumu. Tomēr nav nepieciešams paziņot DPC, ja Personas datu pārkāpums, visticamāk neradīs risku fizisko personu tiesībām un brīvībām. Personas datu pārkāpums šajā kontekstā nozīmē drošības pārkāpumu, kas izraisa nejaušu vai nelikumīgu pārsūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto Personas datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.

Mēs reģistrēsim visus datu aizsardzības pārkāpumus, tostarp to sekas un pieņemtos korektīvos pasākumus un mērus un mēs informēsim Jūs par visiem datu pārkāpumiem, kas ietekmē Jūsu personas datus (kas Jums rada lielu risku), kad mums tas būs jādara saskaņā ar Datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Mums nebūs jāinformē Jūs par personas datu aizsardzības pasākumu, ja:

 • Mēs esam ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas padara Jūsu Personas datus nesaprotamus ikvienam, kam nav tiesību tiem piekļūt, piemēram, šifrēšanu; vai
 • Esam veikuši turpmākus pasākumus, kas nodrošina, lai augstais risks datu subjektiem, visticamāk nepiepildīsies; vai
 • Tas būtu saistīts ar nesamērīgām pūlēm, un tādā gadījumā mēs sniegt publisku paziņojumu.

12. Personas datu saglabāšana

Jūsu Personas dati tiks glabāti un uzglabāti tik ilgi, cik mēs uzskatīsim to par nepieciešamu, ņemot vērā nolūku, kādam tie sākotnēji tika vākti. Tas var ietvert Jūsu Personas datu saglabāšanu, ja nepieciešams, lai pārvaldītu Jūsu kontu, izpildītu mūsu juridiskās saistības, atrisinātu strīdus, izpildītu mūsu vienošanās, atbalstītu komercdarbību, un turpinātu attīstīt un uzlabot mūsu Pakalpojumu.

Ja mēs saglabājam informāciju Pakalpojuma uzlabošanai un attīstībai, mēs veicam pasākumus, lai novērstu informācijas pieejamību, kas tieši identificē Jūs, un mēs izmantosim tikai tādu informāciju, kas atklās vispārīgu ieskatu par mūsu Pakalpojuma izmantošanu, nevis, lai īpaši analizētu Jūsu personiskās īpašības.

13. BĒRNU PRIVĀTUMS

Interneta vietne nav paredzēta izmantošanai bērniem, kas ir jaunāki par 16 gadiem. Tādējādi mēs apzināti neievācam informāciju tieši no personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem. Attiecīgi, kur tas nepieciešams, mēs īpaši norādīsim bērniem neiesniegt šādu informāciju mūsu vietnē, ja mums kļūs zināms, kas bērns mums ir sniedzis vecāku piekrišanu Personas datu izmantošanai vai bērna vecāks vai aizbildnis sazināsies ar mums, kā tas norādīts sadaļā “Kā sazināties ar mums”, mēs izdzēsīsim informāciju par bērnu no mūsu datu bāzēm.

14. Grozījumi Politikā

Mēs laiku pa laikam un pēc saviem ieskatiem varam veikt grozījumus mūsu Politikā. Jaunāko labojumu datums tiks parādīts šīs Politikas augšpusē. Ja nepiekrītat šīm izmaiņām, lūdzu, neturpiniet izmantot Pakalpojumu savu personas datu iesniegšanai. Ja Politikā tiks veiktas būtiskas izmaiņas, mēs Jūs informēsim, ievietojot mūsu Pakalpojumā redzamu paziņojumu vai nosūtot Jums paziņojumu saistībā ar to. Bez iepriekšējas Jūsu piekrišanas mēs neapstrādāsim Jūsu Personas datus tādā veidā, kāds nav atrunāts šajā Politikā.

15. Kā sazināties ar mums

Ja Jūs vēlaties sazināties ar mums attiecībā uz jebkādām Jūsu tiesībām, kas atrunātas šajā Politikā, jebkādi šādi pieprasījumi jāveic rakstveida, nosūtot pa e-pastu uz info@multimin.eu.