Object reference not set to an instance of an object.
at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.Url(IPublishedContent content, String culture, UrlMode mode) at ASP._Page_Views_MacroPartials_Calculator_cshtml.Execute() in C:\inetpub\Websites\INSE\Multimin\www\Views\MacroPartials\Calculator.cshtml:line 13

INTERNETA VIETNES ATRUNA

Pēdējo reizi atjaunināta 2021.gada 31.augustā

Informāciju nodrošinājusi Warburton Technology Limited (turpmāk tekstā “mēs”, ”mūs” vai “mūsu”) vietnē http://www.multimin.eu (turpmāk tekstā 'Vietne') un mūsu mobilā aplikācija ir tikai vispārīgiem nolūkiem. AJI informācija Vietnē un mūsu mobilajā aplikācijā ir sniegta labticīgi, tomēr mēs arī sniedzam jebkādas garantijas, vai tā būtu tieši vai netieši izteikta attiecībā uz jebkādas informācijas Vietnē vai mūsu mobilajā aplikācijā, akurātumu, adekvātumu, derīgumu, uzticamību vai pieejamību. NEKĀDOS APSTĀKĻOS MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDA VEIDA ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDA VEIDA KAITĒJUMU, KAS NOTICIS VIETNES VAI MOBILĀS APLIKĀCIJAS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ VAI PAĻAUŠANĀS UZ JEBKĀDU INFORMĀCIJU ŠAJĀ VIETNĒ VAI MOBILAJĀ APLIKĀCIJĀ REZULTĀTĀ. VIETNES UN MOBILĀS APLIKĀCIJAS IZMANTOŠANA UN JŪSU PAĻAUŠANĀS UZ JEBKĀDU INFORMĀCIJU, KAS ATRODAMA VIETNĒ UN MOBILAJĀ APLIKĀCIJĀ, IR JŪSU PAŠU ATBILDĪBA.